Projektas: „Vaikams ir jaunimui draugiškas miestas“

Santrauka: Projekto tikslas - informuoti Kauno mieste gyvenančius vaikus ir jaunimą žmogaus teisių temomis, skatinant jaunimo įsitraukimą į bendruomenines veiklas. Remiantis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimo, kurį kas ketverius metus inicijuoja Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), 2017–2018 m.duomenimis, Lietuvos mokiniai patiria daugiausiai patyčių lyginant su kitų Europos šalių bendraamžiais. Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos rodikliai Lietuvoje rodo, jog 1 iš 4 paauglių berniukų ir 1 iš 3 paauglių mergaičių savo psichologinę gerovę vertina kaip žemesnę nei vidutinę (Lukoševičiūtė, J., & Šmigelskas, K. (2019). Lietuvos moksleivių pasitenkinimas gyvenimu: HBSC tyrimo rezultatai). 29 proc. 15 metų mergaičių ir 13 proc. 15 metų berniukų daugiau nei kartą per savaitę jaučia slogią nuotaiką. 1 iš 3 vaikų Lietuvoje patiria patyčias. Pateikti duomenys rodo, jog Lietuvoje nėra pakankamai prevencijos priemonių, kuriomis būtų užtikrinamos vaiko teisės. trūksta mokomosios vaizdinės medžiagos apie žmogaus teises ir psichikos sveikatą, skirtų vaikams ir jaunimui. Rūpinimasis psichikos sveikata ir patyčių sumažinimas tarp vaikų ir jaunimo padėtų gerinti vaikų gyvenimo kokybę ir prisideda prie bendros visuomenės gerovės bei žmogaus teisių, nediskriminavimo principų užtikrinimo. Projekto metu vykdomi žmogaus teisių, emocinio raštingumo mokymai ir lygių galimybių dirbtuvės. 

Projekto trukmė: 2021 04 16 - 2021 12 31.

Projekto biudžetas: 1860 Eur.

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybė.

Projektas: „Smurtas artimoje aplinkoje - kaip atpažinti ir ištrūkti“

Santrauka: Projekto ,,Smurtas artimoje aplinkoje - kaip atpažinti ir ištrūkti” paskirtis - vykdyti jaunimo ir suaugusiųjų švietimą apie smurto artimoje aplinkoje problematiką, lyčių lygybės svarbą bei kurti įrankius, skirtus plėtoti sveikus ir lygiaverčius santykius bei supažindinti su jais. Projektu siekiama ugdyti kritinį supratimą apie lyčių lygybę, nestereotipinius lyčių vaidmenis ir jų įtaką smurto artimoje aplinkoje prevencijai. Taip pat siekiama didinti supratimą apie seksualinį priekabiavimą ir būdus, kaip galima tam užkirsti kelią. Kartu šiuo projektu siekiama supažindinti tikslines grupes su sveikais ir lygiaverčiais santykiais, suteikti gebėjimų kurti sveikus santykius, ugdyti gebėjimus identifikuoti žalingus santykius bei supažindinti su būdais kaip atsispirti žalingiems santykiams. Projektas suteiks galimybę jauniems žmonėms patiems nagrinėti šias svarbias temas kuriant edukacinį filmuką bei metodiką, skirtą aptarti filmui bei nagrinėti smurto artimoje aplinkoje temą neformalaus ugdymo metodais, kurie galėtų būti naudojami kaip įrankis smurto prevencijai skatinti. Vykdant projektą bendradarbiaujama su VšĮ ,,Stebėk teisės”, turinčiais patirties smurto artimoje aplinkoje, patyčių prevencijos srityse, lyčių lygybės bei lytiškumo ugdymo srityse ir VšĮ ,,Nepatogus kinas”, kuris plėtoja platformą ,,Nepatogaus kino klasę” bei susijusias žmogaus teisių ugdymo veiklas, nukreiptas į jaunų žmonių edukaciją ir suteikiančias įrankių suaugusiems žmonėms kalbėti(s) minėtomis ir projekte gvildenamomis temomis. Pasibaigus projektui dalyviai bus informuoti apie smurto artimoje aplinkoje problematiką, gebės atpažinti smurto formas, galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose bei žinos, kur kreiptis pagalbos. Taip pat bus sukurtas edukacinis filmukas, kuris bus naudojamas kaip švietimo įrankis, skirtas jaunų žmonių sąmoningumo skatinimui apie smurto artimoje aplinkoje prevencijos svarbą ir šių temų reikalingumą.

Projekto trukmė: 2022 01 17 - 2022 12 31.

Projekto biudžetas: 28 495 Eur.

Projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektas: „Lytiškumo ugdymas ir psichikos sveikatos stiprinimas Klaipėdos mieste“

Santrauka: Projekto tikslas - edukuoti Klaipėdos miesto jaunimą lytiškumo ugdymo ir psichikos sveikatos stiprinimo temomis, pasitelkiant mokymus ir praktinio pobūdžio seminarus. Projekto temos: tarpusavio santykiai, lytiškumo ugdymas (aptariami kontracepcijos būdai ir lytiniu būdu plintančios ligos ir kt.), kūno pozityvumas, skirtingi lyčių vaidmenys, lytinė tapatybė, seksualinė orientacija, seksualinio priekabiavimo žala. Projekto metu, skirtingų praktinių ir teorinių užsiėmimų metu jaunimas mokysis atpažinti emocijas. Projekto rezultatai - jauni žmonės įgis reikalingų žinių lytiškumo ugdymo ir psichikos sveikatos srityse. Jauni žmonės bus informuoti apie psichikos sveikatos svarbą, prisidedama prie psichikos sveikatos stigmos mažinimo. Formuojamas atviresnis jaunimas, geriau pažįstantis savo emocinius poreikius bei turintis platesnes žinias lytiškumo ugdymo temomis.

Projekto trukmė: 2022 05 05 - 2022 12 31.

Projekto biudžetas: 1500 Eur.

Projektą finansuoja Klaipėdos savivaldybė.

Projektas: Psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija Anykščių rajone

Santrauka: Projekto tikslas - skatinti psichikos sveikatos stiprinimą, savižudybių ir smurto prevenciją Anykščių rajone. Projekto metu įgalinami vietinių bendruomenių nariai, kurie yra arčiausiai savižudybės grėsmę patiriančio asmens ir gali pirmieji pastebėti ir patarti / pasiūlyti kreiptis profesionalios pagalbos. Projekto tikslinė grupė - Anykščių rajono gyventojai. Svarbus vaidmuo savižudybių prevencijos srityje tenka žiniasklaidai. Mokslinių tyrimų duomenimis, žiniasklaidos pranešimai apie savižudybes gali paskatinti imitacines savižudybes, o kokybiška informacija savižudybių prevencijos srityje gali prisidėti siekiant užkirsti kelią savižudybėms. Projektu sprendžiama problema yra savižudybių ir įvairių priklausomybių paplitimas, o problemos sprendimui pasitelkiami socialiniai tinklai ir žiniasklaidos priemonės siekiant informuoti visuomenę.

Projekto trukmė: 2022 06 28 - 2022 12 31.

Projekto biudžetas: 1200 Eur.

Projektą finansuoja Anykščių rajono savivaldybė.

Project: Safe Space: A Harassment-free Youthwork TC

Brief: Uncomfortable touching, “friendly” and unfriendly butt-slaps, going too far in giving a massage, being insistent on contact, ignoring somebodys physical or psychological boundaries, pressure, manipulation, intentional acts of constent-less sex, cuddle, kiss, etc. Conflicts and call-outs over someone's gender, orientation, body, behaviour, expression, shyness, the insults, bullying and mobbing, and many more.The usual practice is that trainers, facilitators, leaders don't act upon the reported incidents for two main reasons. First, they dont know how to and dont feel confident. Second, the topic is a big taboo and ignoring the incidents with a stereotype statement comes handy. That's when tools for secondary prevention are the game changer (=dealing with the incident). Even when leaders act upon it, they dont know how to do it and can cause even more harm, such as secondary victimization. Second usual practice is that the leaders never find out that the incidents happen. Either because the information is spread around the group but not the leaders. Or even more frequently, because the victim never raises their voice. Why dont victims report? Because we live in a world of myths and stereotypes that apologize for the behavior. Because may be it is them “responsible for this happening to them?”. Because the victims dont want to be a trouble-maker. Thats when leaders should have brought more of tools for primary prevention (=creating safe space).And the unpleasant “after-taste” of such a stigmatizing conflict is something that brings all, the victims and the leaders, not to act upon the incident at all. However, there are tools for tertiary prevention (=treatment after an incident).

The project aims to provide tools on, and training youth workers increating conditions that prevent incidents = creating safe space = primary prevention,during an incident = maintaining the safe space = secondary prevention,after the incident = followup treatment = tertiary prevention.

Bugdet: 24299 Eur.

Erasmus+ KA1 Training Course for Youthworkers.

Projektas: „Psichikos sveikatos stiprinimas. Savižudybių ir priklausomybių prevencija.“

Santrauka: Projekto tikslas - informuoti Akmenės rajono gyventojus apie savižudybių prevencijos priemones, priklausomybes ir priklausomybių prevencijos priemones. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) pateiktus duomenis kasmet pasaulyje nusižudo beveik 800 tūkst. žmonių, o savižudybės jau viršijo žuvusiųjų kare bei žuvusiųjų nuo prievartinės mirties skaičių. PSO duomenimis, savižudybė yra antra pagal dažnumą mirties priežastis 15–29 metų amžiaus žmonių grupėje. Remiantis dokumentu dėl nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų 2020–2024 metų plano patvirtinimo, savižudybės turi platų socialinį poveikį – viena savižudybė skaudžiai paveikia dar mažiausiai 6 žmones (artimuosius, bendradarbius ar bendruomenės narius), o vienai įvykdytai savižudybei gali tekti net 20 bandymų žudytis.

Akmenės rajono savivaldybėje 2011–2018 metais nusižudė 63 asmenys (atitinkamai: 2011 m. – 13 asmenų, arba 51,1 atv./100000 gyventojų, 2012 m. – 7 arba 31,1 atv./100000 gyventojų, 2013 m. – 8 arba 36,5 atv./100000 gyventojų, 2014 m. – 6 arba 27,9 atv./100000 gyventojų, 2015 m. – 10 arba 47,4 atv./100000 gyventojų, 2016 m. – 10 arba 48,6 atv./100000 gyventojų, 2017 m. – 3 asmenys arba 20,5 atv./100 000 gyventojų, 2018 m. – 6 asmenys arba 30,7 atv./100 000 gyventojų). Valstybinio psichikossveikatos centro duomenimis, 2018 m. Akmenės rajono savivaldybė pagal nusižudžiusių asmenų skaičių buvo 32 vietoje tarp visų savivaldybių (60). Nors savižudybių skaičius sumažėjo, labai svarbu imtis prevencinių priemonių, suteikiant būtiną pagalbą gyventojams ir mažinant šiuos rodiklius (šaltinis:Dėl Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos Akmenės rajone 2020 metų programos patvirtinimo). Nėra vienos savižudybės priežasties, tačiau daugiausiai įtakos savižudybės pasirinkimui turintiems veiksniams priskiriami psichikos ir elgesio sutrikimai, ankstesni bandymai žudytis bei priklausomybė nuo alkoholio ar trankviliantų. Kenksmingas alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimasdidina savižudybės riziką. Nuo 25 iki 50 proc. nusižudžiusių asmenų buvo priklausomi nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo. Iš visų įvykusių savižudybių 22 proc. gali būti siejama su alkoholio vartojimu.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato duomenimis,Akmenės rajone 2019 m. užregistruoti 136 eismo įvykiai, iš kurių 6 sukėlė neblaivūs asmenys, sužeista 16 asmenų. 2018 m. užregistruoti 145 eismo įvykiai, iš kurių 4 sukėlė neblaivūs asmenys. Valstybinėsdarbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2018 m. dėl nelaimingų atsitikimų darbe žuvo 37 asmenys, iš jų 5 buvo neblaivūs (šaltinis: Dėl Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos Akmenės rajone 2020 metų programos patvirtinimo).Akmenės rajono paramos šeimai centro duomenimis, Akmenės rajone 154 socialinę riziką patiriančioms šeimoms teikiamos paslaugos, iš kurių 69 šeimoms paslaugos teikiamos dėl alkoholio vartojimo (šaltinis:Dėl Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos Akmenės rajone2020 metų programos patvirtinimo).

Svarbi savižudybių prevencijos dalis – vietinių bendruomenių nariai, kurie yra arčiausiai savižudybės grėsmę patiriančio asmens ir gali pirmieji pastebėti ir patarti / pasiūlyti kreiptis profesionalios pagalbos.Taigi, projekto tikslinė grupė - Akmenės rajono gyventojai. Svarbus vaidmuo savižudybių prevencijos srityje tenka žiniasklaidai. Mokslinių tyrimų duomenimis, žiniasklaidos pranešimai apie savižudybes gali paskatinti imitacines savižudybes, o kokybiška informacija savižudybių prevencijos srityje gali prisidėti siekiant užkirsti kelią savižudybėms.

Projektu sprendžiama problema yra savižudybių ir įvairių priklausomybių paplitimas, o problemos sprendimui pasitelkiami socialiniai tinklai ir žiniasklaidos priemonės siekiant informuoti visuomenę. Porjekto metu vykdoma informacinė kampanija ir mokymai.


Projekto trukmė: 2021 06 01 - 2021 11 12.

Projekto biudžetas: 1100 Eur.

Projektą finansuoja Akmenės rajono savivaldybė.

Project: „Youth for climate justice!“

Project summaryClimate change has been described as the biggest threat of this century. YouGov and Amnesty International surveys have showed that young people are the target group mostly involved in climate activism and could significantly strengthen climate justice perspective. Therefore, NGOs should create friendly and empowering environment to promote universal values of climate justice and global citizenship. This project aims to reinforce cooperation between Nordic and Baltic civil society organisations which will lead to empowering young people to take an active role in dealing with the issues of climate justice. The objectives of the project:

1.To identify the key issues of climate justice which are relevant to the young people in all partner countries;
2.To exchange knowledge, tools and good practices of in the fields of global citizenship and sustainable development that empower young people to take an active role towards issues of climate justice;
3.To raise awareness of a wider public about the issues related to climate justice;
4.To initiate joint follow-up actions that lead to a better awareness in the societies and a more active role of young people as the agents of change in the field of climate justice.

The project comprises a set of virtual and residential activities which will directly engage 88 youth workers and youth leaders 18 young people in learning and dialogue process that will help to mobilise organisational capacities and methodological resources for a more effective climate activism of young people in partner countries. Also, the project will lay the foundation for joint log-term projects and actions of the NGOs in the Nordic-Baltic region that empower young people to engage in climate activism. Finally, the project will contribute to the better visibility of the issues of climate justice in the public space of partner countries.

Budget: 11 000 Eur

Duration: 01/10/2021 - 30/09/2022