VšĮ „Stebėk teises“ - 2020 metais sukurta organizacija, siekianti prisidėti prie žmogaus teisių, lyčių lygybės ir nediskriminacijos užtikrinimo, plėtojimo ir visuomenės informavimo šiose srityse. Organizacijos veiklos: švietimas žmogaus teisių ir lyčių lygybės srityse, advokacija. Misija: žmogaus teisių, lyčių lygybės, nediskriminacijos užtikrinimas ir visuomenės informavimas. Vizija: žmogaus teisių ir lyčių lygybės užtikrinimas bei įgyvendinimas Lietuvoje.


VERTYBĖS:

Bendradarbiavimas - siekiant savo tikslų organizacija bendradarbiauja su išorės partneriais bei skatina bendradarbiavimą organizacijoje.
Atvirumas - vykdant veiklą organizacija siekia atvirumo tarp veikloje dalyvaujančių asmenų bei partnerių.
Profesionalumas - organizacija laikosi nešališkumo principų, etikos normų, siekia nuolatinio tobulėjimo, reikalingo organizacijos misijos įgyvendinimui.
Lyčių lygybė - organizacija vadovaujasi lyčių lygybės ir nediskriminacijos principais.
Objektyvumas - organizacija pateikia objektyvią, mokslu pagrįstą informaciją.

Skaidrumas - organizacija veiklą vykdo skaidriai.

Organizacija vykdo advokaciją ir visuomenės informavimą žmogaus teisių klausimais.

Siekiant žmogaus teisių ir lyčių lygybės užtikrinimo vykdomos veiklos, orientuotos į:

-smurto prevenciją;
-moterų ir vaikų teisių užtikrinimą;
-švietimo prieinamumą.

Teikiamos įstatymų pataisos, organizuojami informaciniai seminarai, atliekama visuomenės informavimo funkcija.

2020 metų veiklos ir finansinės ataskaitos.
2021 metų veiklos ir finansinės ataskaitos.
2022 metų veiklos ir finansinės ataskaitos.

KOMANDA

Organizacijos direktorė
Sandra Getautė
El. p. sandra@stebekteises.lt
Tel. Nr. +37063911940

Advokacijos ekspertė
Greta Kin
El. p. greta@stebekteises.lt
Tel. Nr. +37067062757

Projektų koordinatorė
Aistė Zakarauskaitė
El.p. info@stebekteises.lt

Organizacijos finansininkė
Odeta Skaisgirienė
El. p. odeta@stebekteises.lt

Turi idėjų ir domiesi žmogaus teisėmis?  

Parašyk mums info@stebekteises.lt     

Rekvizitai

Įmonės kodas: 305654932
Teisinė forma: viešoji įstaiga
Įregistravimo data: 2020 11 11
Sąskaitos numeris: LT807300010165491577
Bankas: ,,Swedbank''
SWIFT: HABALT22
Registracijos adresas: Gedimino g. 22A-14, LT-44319 Kaunas