Lyčių stereotipai ir psichikos sveikata. Pokalbis su pagalbos linijos „Nelik vienas“ vadovu Dariumi Dociumi

Aistė Zakarauskaitė

9/17/20223 min read

Psichikos sveikatos sutrikimų stigmatizavimas veikia žmonių, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, atskirtį ir diskriminaciją visuomenėje bei daro įtaką kreipimuisi reikiamos psichologinės pagalbos. Tai lemia įvairūs visuomenėje egzistuojantys veiksniai, tarp kurių yra klaidingi įsitikinimai, žinių trūkumas bei tam tikros lyčių normos. Apie psichikos sveikatos sutrikimų stigmą, jos įveikos būdus bei sąsajas su lyčių stereotipais kalbamės su pagalbos vyrams linijos „Nelik vienas“ vadovu Dariumi Dociumi.

Lyčių stereotipų įtaka psichikos sveikatos stigmai

Visuomenėje egzistuojančią psichikos sveikatos sutrikimų stigmą veikia tradiciniai lyčių stereotipai. Pagalbos vyrams linijos vadovas D. Docius pažymi, kad psichikos sveikatos stigma gali būti vienodai patiriama tiek moterų, tiek vyrų. Tačiau pašnekovas atkreipia dėmesį, kad tradiciniai lyčių vaidmenys daro ypač didelę įtaką vyrų požiūriui į psichikos sutrikimus: „Ilgą laiką suformuotą tradicinę vyriškumo, kaip esą stipriosios lyties, sampratą būtina keisti. Juk vyrams taip pat būna sunku. Jų situacija kartais būna net sudėtingesnė, nei moterų ar vaikų, o išdrįsti kreiptis pagalbos kaip ir „nepriimta“.“

„Lietuvoje vis dar vyrauja stereotipinė – neklystančio, neabejojančio, neverkiančio – vyro samprata. Vyrai tarsi privalo visuomet išlikti tvirti, o kreiptis pagalbos ar ją priimti – nepatogu ar net gėda. Dar daugiau, tai tarsi silpnumo ženklas. Emocinės žaizdos nematomos, bet skauda ne mažiau… Pagalbos ieškojimas tai žmogaus stiprybė, o ne silpnybė.“ – tęsia D. Docius. Vyraujančios „idealaus“ vyriškumo normos, pagal kurias „tikri“ vyrai neverkia ir nerodo emocijų, kelia kliūtis vyrams drąsiai kreiptis psichologinės pagalbos [1]. Stereotipiškai tikimasi, jog moterys yra emocionalesnės, tačiau emocionalumas bei jausmingumas gali būti klaidingai lyginamas su „isterija“ ar jos apraiškomis. O tai taip pat gali lemti moterų nenorą ir baimę kreiptis psichologinės pagalbos.

Specialistas pažymi, kad teikiant emocinę paramą vyrams „Nelik vienas“ linijoje taip pat neretai tenka susidurti su psichikos sveikatos sutrikimų stigma: „Skambinančiųjų pokalbių metu pastebėjus požymius, susijusius su asmens psichikos sveikatos sutrikimu ir rekomendavimus kreiptis pas specialistus, dažnas vyras atsisako šio pasiūlymo neigdamas savo problemą arba tiesiog vengia kreiptis į specialistus, nes baiminasi prarasti darbą, šeimą, socialinį statusą. Neretai tenka padrąsinti žengti šį žingsnį. Kartais tam prireikia ne vieno skambučio.“

Kaip mažinti psichikos sveikatos sutrikimų stigmatizaciją?

Psichikos sveikatos priežiūros sistemoje dirbantys specialistai nuolat bendrauja su su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais žmonėmis ir jų artimaisiais. Todėl specialistų komunikacija bei darbas mažinant stigmą gali būti ypač reikšmingas. D. Docius pastebi, kad itin reikalinga edukacija: „Psichikos sveikatos priežiūros sistemoje dirbantys specialistai gali prisidėti prie šios stigmos mažinimo švietėjiška veikla, aiškesniu komunikavimu su psichinės sveikatos sutrikimus patiriančių asmenų artimaisiais.“ Specialistas taip pat pažymi, kad ypač svarbu viešai kalbėti apie psichikos sveikatos sutrikimus: „Platesnis šios stigmos viešinimas, atviros viešosios diskusijos, garsių asmenų asmeninės patirties šia tema viešas dalinimasis, straipsniai didžiuosiuose naujienų portaluose, sėkmės istorijos.“

D. Docius dalinasi, kad nemokama emocinė pagalba, kurią teikia pagalbos vyrams linija „Nelik vienas“ yra vienas iš būdų mažinti psichikos sveikatos sutrikimų stigmą: „Tikime, kad viešindami savo teikiamas nemokamas emocinės paramos paslaugas vyrams, tuo pačiu prisidedame prie psichikos sveikatos sutrikimų stigmos mažinimo. O išdrįsę ieškoti pagalbos vyrai ir ją atradę, tampa šios žinios geraisiais „ambasadoriais“ savo kolegoms, draugams, tėvams, broliams.“

Pagalbos vyrams linijos vadovas pastebi, kad jaunų žmonių požiūris keičiasi, tačiau vyresnės kartos atstovai vis dar pasižymi stigmatizuojančiu elgesiu: „Visuomenės požiūris šiuo klausimu yra „sveikstantis“, labiau priimantis. Tai galimai susieta su psichikos sveikatos sutrikimų viešinimu ir tuo pačiu jų „normalizavimu“, kuris ypatingai pastebimas tarp jaunesnės kartos atstovų. Ženkliai prastesnė situacija jaučiama tarp vyresnės kartos atstovų, pasireiškia labiau stigmatizuotas požiūris.“

Psichikos sveikatos sutrikimų stigma yra giliai įsišaknijusi mūsų visuomenėje. Todėl siekiant mažinti jos apraiškas, labai svarbu ne tik viešai kalbėti ir dalintis psichikos sveikatos temomis, bet ir mažinti egzistuojančius tradicinių lyčių stereotipus. Stereotipų mažinimas prisidėtų ir prie psichikos sveikatos sutrikimų stigmos įveikos, kadangi tradicinės lyčių normos veikia žmonių norą kreiptis pagalbos bei prisideda prie baimės ir gėdos jausmo kalbant apie patiriamus emocinius išgyvenimus.

Straipsnis yra Anykščių rajono savivaldybės finansuojamo projekto, „Psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija Anykščių rajone“, dalis.

Šaltiniai:

[1] Tereškinas, A. (2011). Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje. Vilnius: Baltos lankos.